Home

definitief portret cvTessel Pollmann

Op  deze site vertel ik u iets over mijn boek Mussert & Co, de NSB-leider en zijn vertrouwelingen.

Daarna gaat de site over mijn nieuwe project: De kleine burgerij.

 

Mussert & Co kwam in 2012 uit. U kunt hier de inleiding lezen, en ook een Engelse samenvatting ervan.

De titels van de hoofdstukken geven aan wie de beschreven vertrouwelingen waren. Dan zijn er de recensies. En er is de fotogalerij.

Daar ziet u  Mussert, zijn familie, zijn vertrouwelingen en zijn lijfwacht. U ziet ook de aanklager en de jurist die samen met de politieman uitzocht hoe Mussert aan zoveel geld kwam. Bij de artikelen vindt u een nieuw stuk over de vader van Mussert, en een Engelstalig stuk over Mussert en Nederlands-Indië.

 

Na Mussert & Co volgt een oproep aan u, de lezer, om bij te dragen aan mijn onderzoek naar kleine ondernemers, lagere ambtenaren en witte-boorden-werkers, samen wel de kleine burgerij genoemd. In mijn oproep leest u meer over de bedoeling van dit project dat zonder medewerking van u niet uitvoerbaar is. ik hoop van u te horen!