Tessels verhaal 1 – Eerste herinneringen

  • pastedGraphic.png

Heb ik een eerste jeugdherinnering? Ja, ik denk van wel. Het is 1942, misschien begin 1943, en ik mocht naar de bewaarschool op het Linnaeushof in Amsterdam Watergraafsmeer, waar ook de kleuterschool bij hoorde. Die twee scholen zaten in een complex waar ook de lagere school en de mulo in hoorden. Alles bij elkaar heette het Clara Fey; dat was een van de oprichters van de Zusters van het Arme Kind Jezus; ze werd op 5 mei 2018 zalig verklaard.

In de wandeling heette het complex de Clara Kak. Waarom? Ik weet het niet. Ik mocht naar de bewaarschool zo gauw ik zindelijk was, dus daar lag het niet aan. Op de bewaarschool was zuster Jeroena de baas, en ze was allerliefst. Ze stond ’s morgens aan de deur om je te verwelkomen, zij stond van mij uit gezien links, en rechts in de hal stond op een tafeltje een zwart hoofdje van een heidenkindje dat begon te knikken als je door het gleufje geld gooide. Maar ik had geen geld. Ik probeerde wel of ik met een tikje het hoofdje kon laten bewegen, maar dat durfde ik niet echt.

B