Contact

Deze site is met grote zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever mag u geen informatie van deze site verveelvoudigen, overdragen, bewerken en/of door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook openbaar maken, en evenmin in een gegevens-opzoeksysteem opslaan.

Mevr. Dr. Tessel Pollmann

www.tesselpollmannonderzoek.nl

tessel@tesselpollmannonderzoek.nl